Skočit na obsah
Vezeme Vám Vaši zahradu… Zahrada na klíč pro každého po celé ČR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím souborů cookies

Osobní údaje

1. Předmět souhlasu

V souvislosti s poptávkou či objednávkou služeb uděluje spotřebitel společnosti PFM-Greenvia s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 04344103, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 89450 (dále jen „prodávající“) souhlas se zpracováním osobních údajů v poptávce či objednávce (dále jen „osobní údaje“), a to za níže uvedenými účely. Prodávající je správcem osobních údajů (dále také jen „Správce“) v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“).

2. Účel zpracování osobních údajů

Na základě tohoto souhlasu je prodávající oprávněn uchovávat a zpracovávat uvedené osobní údaje k evidenčním účelům, a to zejména za účelem:

 • plnění smlouvy
 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
 • splnění právní povinnosti (zejména fakturace a účetnictví)
 • vytvoření nabídky v rámci nabízení služeb
 • usnadnění komunikace a další spolupráce se spotřebitelem

3. Práva spotřebitele v souvislosti s poskytnutými osobními údaji

Spotřebitel má právo v souladu s GDPR:

 • požadovat opravu svých osobních údajů
 • požadovat omezení zpracování
 • požadovat výmaz svých osobních údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Spotřebitel svá práva může uplatnit na základě písemné žádosti zaslané na e-mail info@ZahradaBrno.cz.

Osobní údaje spotřebitelů jsou zabezpečené proti zneužití. Prodávající vynakládá maximální úsilí na ochranu osobních údajů, včetně technického zabezpečení údajů a procesů interního řízení, stejně tak i na opatření fyzické ochrany údajů. Údaje shromažďuje pouze v minimálním rozsahu, s výslovným souhlasem spotřebitele a používá je výhradně na určené účely.

Osobní údaje spotřebitelů nepředává prodávající žádné další osobě. Výjimku mohou představovat externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení služeb a zboží, s čímž spotřebitel vyslovuje souhlas.

4. Zdroje pro získání osobních údajů

Osobní údaje prodávající získává prostřednictvím poptávkového formuláře a e-mailové komunikace z e-mailových adres uvedených na svém webu.

Odesláním poptávkového formuláře spotřebitel souhlasí s tím, že jej prodávající může kontaktovat, informovat o svých službách a kontaktovat pro vytvoření nabídky služeb. Tento souhlas odesláním formuláře uděluje spotřebitel na období 10 let ode dne odeslání poptávkového formuláře. V poptávkovém formuláři zpracovává prodávající všechny, nebo část z následujících osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní kontakt
 • Adresa plánované zahrady
 • Informace o poptávce

5. Závěrečné prohlášení

Spotřebitel prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a udělený v souladu s GDPR.

Soubory cookies

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení obsahu vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies umožňují Správci propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies pomáhají Správci váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte jeho internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto Správce dovoluje informovat, že jeho internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy vaše soubory cookies, včetně trvalých, které zpracovává. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies

Správce používá na svých internetových stránkách soubory cookies k analýze návštěvnosti a chování uživatelů na stránkách pomocí Google Analytics, případně k podpoře nutné funkčnosti stránek.Copyright © Web ZAHRADA BRNO je provozován společností PFM-Greenvia s.r.o., 2006-2023

Tel.: +420 776 874 456 | O nás | Kontakt | Ochrana a zpracování osobních údajů

Zahrada na klíč | Návrhy zahrad | Realizace zahrad | Údržba zahrad | Zavlažovací systémy